Tipy pěšky nebo autem

Aqualand Moravia

Aqualand Moravia je akvapark v obci Pasohlávky v okrese Brno-venkov. Jeho kapacita činí 8 000 návštěvníků a vodní plocha má rozlohu přes 3 000 m². Součástí aquaparku je 16 bazénů, 24 tobogánů a skluzavek, 30 typů saun, wellness zóna, Hotel Aqualand Inn, restaurace a 7D kino.


Zámek Lednice

Zámek Lednice se nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně 12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském kraji. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.


Zámek Valtice

Zámek Valtice je barokní zámek nacházející se v městě Valtice v okrese Břeclav v České republice. Od roku 1995 je chráněn jako národní kulturní památka a v roce 1996 byl zapsán v rámci Lednicko-valtického areálu na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Sirotčí hrádek

Sirotčí hrádek je zřícenina gotického hradu, která se nachází nad vsí Klentnice v Pavlovských vrších. Počátky zdejšího hradu sahají do 13. století, kdy jej vystavěli Wehingenové, hrad poté patřil Lichtenštejnům a Ditrichštejnům, v 16. století zpustl. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.


Dívčí hrady

Děvičky jsou zřícenina gotického hradu tvořící dominantu severního okraje hřebene masívu Děvín, nejvyššího vrcholu Pavlovských vrchů na jižní Moravě. Nachází se na vápencové skále vypínající se do nadmořské výšky 428 metrů. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. 


Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov je archeologické muzeum v obci Pavlov, spravované Regionálním muzeem v Mikulově. Bylo vybudováno na svazích Pavlovských vrchů, na místě archeologického naleziště gravettienské kultury z období mladého paleolitu. Ideový záměr muzea vznikl v roce 2003, otevřeno veřejnosti bylo v roce 2016.


Mariánský Mlýn 

Lom Janičův vrch, známý též jako zatopený Lom u Mariánského mlýna, je přírodní památka a zatopený vápencový lom nacházející se přibližně ve středu katastrálního území Mikulov na Moravě v těsném sousedství Mariánského mlýna.


Dietrichsteinská hrobka

Ditrichštejnská hrobka je rodinnou hrobkou Ditrichštejnů nacházející se v Mikulově, okres Břeclav. Původně na jejím místě stála loretánská kaple, postavená ve 20. letech 17. století. Nad ní byl během let 1638-1656 vybudován kostel svaté Anny, který dostal na počátku 18. století nové dvojvěžové průčelí.


Naučná vinařská stezka

Vinařská naučná stezka Mikulov je vinařská naučná stezka, tvořící okruh okolo centrální části Pavlovských vrchů s Děvínem. Její celková délka je cca 20 km, svojí délkou je tak vhodná především pro cyklisty, a nachází se na ní 17 zastavení.


Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km² v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava.

Přímo z našich vinic

Ochutnejte opravdové víno.


Navštivte náš E-shop zaměřený na prodej vín vlastní výroby z pálavské oblasti kolem obce Nechory, kde se naše vinice nacházejí. Objevte s námi kouzlo jedinečné chuti Pálavy!